NederlandsEnglish

Prof. mr. J.W. Bellingwout spreker op alumnibijeenkomst VU

Op 9 maart 2018 werd de jaarlijkse alumnibijeenkomst georganiseerd voor oud-studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Na een welkomstwoord van alumnidecaan prof. mr. C.E.C. Jansen en de alumnilezing van prof. mr. H.J. de Ru zijn in twee sessies cursussen verzorgd door vooraanstaande docenten over interessante juridische onderwerpen.

Prof. mr. J.W. Bellingwout heeft in de eerste sessie gesproken over de recente ontwikkelingen rondom het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat.

De laatste jaren is het internationale fiscale speelveld ingrijpend veranderd. de OESO heeft met het 'Base Erosion en Profit Shifting'-project (BEPS) een nieuwe standaard gezet. De Europese Commissie heeft daarvan belangrijke delen overgenomen en er nog een schep bovenop gedaan. Nederland beweegt mee met deze internationale ontwikkelingen en ervaart tevens druk van binnenuit, met een fiscaal mondige oppositie in de Tweede Kamer. Wat betekent dit voor de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor met name grensoverschrijdende ondernemingen? Bellingwout schetst achtergronden en ontwikkelingen en werpt een blik vooruit op de wetswijzigingen die in aantocht zijn.

Prof. mr. J.W. Bellingwout
18