NederlandsEnglish

Fed-brochure 'Herziening in belastingzaken'

auteurs mr. L.J.A. Pieterse & mr. drs. M.A. Schreinemachers
titel

Herziening in belastingzaken

ondertitel

Een analyse van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken

uitgever Kluwer (Deventer)
jaar  2010
ISBN 97 90 13 07570 0
inhoud Deze brochure behandelt op systematische wijze de (on)mogelijkheden van een buitengewoon rechtsmiddel dat het mogelijk maakt om een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in een belastingzaak te herzien. De brochure opent met een inleidend hoofdstuk waarin de historische achtergrond en de contouren van herziening worden besproken. Ook wordt de relatie met andere rechtsmiddelen en -gebieden getoond. In de volgende hoofdstukken wordt het rechtsmiddel herziening meer in detail onder de loep genomen. Uiteraard wordt ingegaan op welke grond(en) een verzoek om herziening kansrijk is. Aan de meer procedurele aspecten zijn twee hoofdstukken gewijd. Besproken wordt enerzijds: van welke rechterlijke uitspraken herziening mogelijk is, wie om herziening kan verzoeken, wat de relatie tussen herziening en navordering is, en hoe de procedure verder - ten overstaan van de rechter - verloopt. Anderzijds wordt behandeld welke rechtsmiddelen tegen een uitspraak op een verzoek om herziening kunnen worden aangewend. Ook wordt in een afzonderlijk hoofdstuk ingegaan op figuren die zich in de praktijk hebben ontwikkeld en als ongeschreven vormen van herziening kunnen worden aangemerkt, namelijk vervallenverklaring en rectificatie van rechterlijke uitspraken. In dat kader komt ook een andere vorm van doorbreking van de formele rechtskracht van besluiten aan de orde, namelijk de mogelijkheid die de inspecteur heeft om een rechtens onaantastbaar besluit te heroverwegen. De brochure besluit met een evaluatie van de herzieningsregeling en de presentatie van enkele bevindingen.
over de auteurs De werkzame levens van de auteurs van deze fiscale brochure kruisten elkaar bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, toen Maarten Schreinemachers (1982) daar begin 2008 kwam werken, een instituut waaraan Rens Pieterse (1970) in die tijd ook was verbonden, en wel als gerechtsauditeur. Zonder die toevallige ontmoeting aan het Haagse Lange Voorhout, want daar was het, zou het idee om deze brochure te schrijven niet zijn ontstaan en deze tekst niet zijn verschenen. Deze 'samenval' van momenten illustreert op treffende wijze de rol van het onverwachte, dat ook in het recht een grotere rol speelt dan menigeen zou willen toegeven. Maarten studeerde in Tilburg fiscale economie en fiscaal recht en werkte nadien bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen. Hij is vaste medewerker van een fiscale encyclopedie. Rens was jarenlang als belastingadviseur verbonden aan de fiscale praktijk van Deloitte en is thans, na zijn Haagse jaren op het 'Bureau' (2003-2010), verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast is hij onder meer actief als redacteur van een fiscale encyclopedie.
.

Klik hier om de brochure te bestellen

18