NederlandsEnglish

Opening Fonds Indirect Tax

Op vrijdagmiddag 15 februari 2008 vond te Amsterdam de feestelijke opening plaats van het Fonds Indirect Tax. Tevens werd deze middag de eerste gezamenlijk vergadering van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies van het Fonds Indirect Tax gehouden. Hierbij is mr. D.G. van Vliet, vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden, geïnstalleerd als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het Fonds Indirect Tax is een uitvloeisel van het tussen de Vrije Universiteit, Universiteit Maastricht en Universiteit van Tilburg gesloten convenant, waarin de genoemde universiteiten aangeven dat zij het van groot belang achten dat de interesse van studenten fiscaal recht en fiscale economie wordt gewekt voor de indirecte belastingen én dat wetenschappelijk onderzoek wordt verricht op dit terrein. Hiertoe bieden zij gezamenlijk een accent/profiel/mastervariant indirecte belastingen aan binnen de masteropleiding fiscaal recht/fiscale economie.

In het aprilnummer van Exposé, het blad van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, is aandacht besteed aan de oprichting van het Fonds Indirect Tax. Klik hier om het artikel te lezen.

Prof. dr. H.W.M. van Kesteren, hoogeleraar omzetbelasting aan de Universiteit van Tilburg en voorzitter van de NOB-sectie Omzet­be­las­ting­spe­cialisten, is mede-initiatiefnemer van het accent indirecte belastingen. Klik hier voor het interview dat hij gaf in Exposé.net 2008-4.

Klik hier voor een foto-impressie van de opening.

Voor meer informatie over het (indirecte) masterjaar aan de VU, klik hier.

18