NederlandsEnglish

Seminar fiscale BES-wetgeving

Op dinsdag 15 februari 2011 organiseerde de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in samenwerking met KPMG Meijburg & Co en KPMG Tax & Legal Services een seminar over de fiscale BES-wetgeving.

Sinds 10 oktober 2010 maken de drie BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba deel uit van Nederland. Voor deze eilanden geldt met ingang van 1 januari 2011 een bijzonder fiscaal regime; een novum binnen het Koninkrijk, vooral omdat een winstbelasting ontbreekt. Slechts onder strenge voorwaarden is fiscaal inwonerschap voor ondernemingen op de BES mogelijk. Bij wetsfictie kunnen BES vennootschappen fiscaal inwoner worden van Nederland. Ter voorkoming van dubbele belasting tussen de BES-eilanden en het Europese deel van Nederland wordt een aparte regeling ingevoerd (de BRN). Deze en andere aspecten van de fiscale BES-wetgeving zijn aan bod gekomen tijdens het seminar.

Sprekers en onderwerpen
Tijdens het seminar hebben gesproken: 

  • prof. mr. J.W. Bellingwout (VU), als dagvoorzitter;
  • mr. J.C.J. Wouters (Ministerie van Financiën), over de totstandkoming van de fiscale BES-wetgeving;
  • mr. J.W.J. Roks (KPMG Tax & Legal Services), over het fiscale stelsel op de BES;
  • mr. A.P.J.D. Rambhadjan (KPMG Meijburg & Co), over de vestigingsplaats van BES-vennootschappen in Nederland, overgangsproblematiek en zetelverplaatsing;
  • mr. M.C. de Graaf (Ministerie van Financiën), over BRK, BRN, de positie van de BES in Nederlandse belastingverdragen en informatie-uitwisseling m.b.t. de BES; en
  • mr. W.W. Geursen (VU, expert Europees belastingrecht), over EU-aspecten van de BES-wetgeving: LGO en UPG-status, de Moeder-Dochter- en Fusie-richtlijn, de verdragsvrijheden en staatssteun.

Downloads

  • Video met prof. mr. J.W. Bellingwout (VU) en mr. A.P.J.D. Rambhadjan (KPMG Meijburg & Co).
  • Interview met prof. mr. J.W. Bellingwout (VU) over deze wetgeving en het seminar.
  • Sheets die gebruikt zijn tijdens het seminar door de verschillende sprekers.
  • Artikel in de Curaçaose krant 'Amigoe' gewijd aan het BES-seminar.

 

Klik hier voor een
foto-impressie

18