NederlandsEnglish

Voorlichtingsbijeenkomst fiscale master

Op maandag 17 december 2007 vond op de Vrije Universiteit een voorlichtingsbijeenkomst voor studenten rechten en economie plaats, georganiseerd door de NOB in samenwerking met de Belastindienst. Doel: meer bekendheid geven aan de fiscale vakken en de daarbij horende beroepsmogelijkheden. Hoogleraar Jaap Bellingwout is enthousiast.

Op de Vrije Universiteit werd gewerkt met een nieuwe opzet van de voorlichtingsbijeenkomsten, die al eerder in Maastricht met succes was toegepast. Kern is dat er geen inleidingen worden gehouden, maar dat de voorlichters - een jonge belastingadviseur en een jonge inspecteur - geïnterviewd worden. Daarnaast is er een actieve rol voor de zaal, die zich in een soort Lagerhuisopstelling moet uitspreken over een aantal stellingen.

Bellingwout is ingenomen met de nieuwe aanpak. 'De interviewvorm werkt heel goed. Complimenten ook voor Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut, die een uitstekende interviewer bleek. De aanwezigen hebben zich een goed beeld kunnen vormen van de fiscale master aan de VU en van de beroepsmogelijkheden die een fiscale studie biedt. Dank aan de NOB en de Belastingdienst voor een zinnig initiatief.'

De bijeenkomst duurde ruim twee uur, maar volgens Bellingwout heeft niemand zich ook maar een moment verveeld. 'Dat blijkt ook wel uit het feit dat iedereen bleef plakken op de borrel na afloop. Ik daar nog een leuk gesprek gehad met de studentie die tot winnaar van het debat was uitgeroepen. Die heeft door de bijeenkomst denk ik echt concrete belangstelling voor onze fiscale master gekregen.

Klik hier voor een foto-impressie van de voorlichtingsbijeenkomst.

Klik hier voor meer informatie over het masterjaar fiscaal recht.

18