NederlandsEnglish

Prof. mr. F.P.G. Pötgens over belastingheffing van multinationals

Periodiek organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU onder de naam 'Broodje onderzoek' discussiebijeenkomsten voor medewerkers. Op 22 januari 2019 heeft prof. mr. F.P.G. Pötgens een inleiding verzorgd over de belastingheffing van multinationals.

Belastingheffing van multinationals als voorpaginanieuws
Nog niet zo lang geleden maakten de publieke opinie en de man in de straat zich niet druk over de belastingheffing van multinationals. Sinds de laatste financiële crisis is daar een duidelijke kentering in gekomen, aangejaagd door NGO’s (zoals Oxfam Novib), politici, de media en academici. Het wordt niet langer geaccepteerd dat multinationals weinig of geen belasting over hun winsten betalen; eenieder (ook multinationals) zou zijn ‘fair share’ moeten betalen. Overigens zijn die multinationals vaak met fiscaal gunstige regimes door bepaalde landen verleid zich daar te vestigen. De maatschappelijke weerstand heeft zijn hoogtepunt of dieptepunt (afhankelijk van je perspectief) bereikt in de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting die uiteindelijk geen doorgang heeft gevonden. Tevens heeft dit geleid tot een stroom van nationale en internationale maatregelen die mee moeten brengen dat de (vermeende) belastingontwijking door multinationals wordt ingedamd, zodat ook zij hun 'fair share' aan belasting betalen over hun winsten. In dit 'Broodje onderzoek' is prof. mr. F.P.G. Pötgens nader ingegaan op deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Prof. mr. F.P.G. Pötgens

 

  


 

18