NederlandsEnglish

prof. mr. F.P.G. Pötgens

functie hoogleraar
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail f.p.g.potgens@vu.nl
telefoon (020) 598 6295
onderwijs

- Internationaal belastingrecht
- EU-belastingrecht
- Masterclass internationaal en EU-belastingrecht
- International Tax Law
- Elementair belastingrecht
- Opleidingsdirecteur

cv Pötgens volgde de studie fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn opleiding heeft hij in het kader van een Erasmus-programma in Leuven gestudeerd. Frank Pötgens vervolgde zijn opleiding in Brussel, waar hij studeerde aan de fiscale hogeschool.
Na afronding van zijn studie in Brussel is Pötgens in Nederland als belastingadviseur gaan werken in de internationale praktijk. Zijn werkzaamheden als belastingadviseur (momenteel bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam) liggen met name op het gebied van financiële transacties en fusies en overnames. Hij heeft deze werkzaamheden gecombineerd met doceren en publiceren. De afgelopen jaren doceerde Pötgens internationaal belastingrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aan die universiteit is hij gepromoveerd op de grensoverschrijdende fiscale aspecten van werknemers en hun beloningen (“Income from International Private Employment”).
Hij vervult verder gastdocentschappen aan diverse universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit te Rotterdam (capita selecta Internationaal Belastingrecht) en fungeert regelmatig als spreker op seminars van, onder meer, de PAOB-Belastingwetenschappen (internationale aspecten van de Wet IB 2001 en grensoverschrijdende arbeid), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (Conferentie Loonbelasting; grensoverschrijdende aspecten en pre-advies), de Universiteit van Wenen (conferentie over belastingverdragen; restartikel), de Belgische IFA-Branch (Brussel, 2003, over de status van het OESO-Commetaar), de European American Tax Institute (Amsterdam, 2000, over het OESO Partnership-rapport) en Euroforum (Vennootschapsbelasting 2007; Europeesrechtelijke aspecten van Werken aan Winst, 2006).
publicaties
 • "Withholding Tax Act 2021: A Split from Historical Trends!, European Taxation, 2020, nr. 10, blz. 451-459 (samen met P.I.M. Geerse)
 • "Casuïstiek internationaal belastingrecht", Den Haag: Boom juridisch 2020 (samen met P.A. Spijker en T.M. Vergouwen)
 • Article 23 – Methods for Elimination of Double Taxation, in: Global Tax Treaty Commentaries – Model Articles & Issues, IBFD online (laatste bewerking 1 februari 2020) (samen met G.W. Kofler)
 • Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020. Klik hier
 • Four Comparisons of Tax Litigation between the Netherlands and the UK (samen met J.F. Avery Jones), in: Current Tax Treaty Issues – 50th Anniversary of the International Tax Group, EC and International Tax Law Series, no. 18 (ed. G. Maisto), IBFD, Chapter 4, blz. 77-92
 • "De Wet fiscale arbitrage: een eerste stap naar een efficiëntere en betere internationale geschilbeslechting", WFR 2020/63 (nr. 7329), blz. 402-420
 • "Netherlands/South Korea - The Netherlands Supreme Court Decides a Triangular Case under Article 15 of the OECD Model", European Taxation 2020, nr. 4, blz. 135-140 (samen met P.I.M. Geerse)
 • "Wet bronbelasting 2021: een trendbreuk met het verleden!", NTFR Beschouwingen 2020/3, blz. 14-19
 • The Netherlands in: Comparative Income Taxation (red. H.J. Ault, B.J. Arnold en G.S. Cooper), Wolters Kluwer, 2020 (samen met K. van Raad): diverse onderdelen in Part I, General Description, Part II Basic Income Taxation, Part III Taxation of Business Organizations en Part IV International Taxation.
 • Dutch MFN Clause, Netherlands Supreme Court, decision of 18 January 2019, No. 17/04584, International Tax Law Reports, 2019, nr. 22, blz. 122-132. Klik hier
 • Tax Controversy 2020 - The Netherlands, Getting the Deal Throug, 2019, p. 78-84 (samen met I. Mensing en S. van Straalen)
 • "De toekomst van art. 17 lid 3 onderdeel b Wet VPB 1969 als antimisbruikbepaling", in: A.J.A. Stevens & J.L. van de Streek (red.), De toekomst van de vennootschapsbelasting. Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969, Wolters Kluwer, 2019 (samen met R.A. Bosman). Klik hier
 • Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018. Klik hier
 • Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen; strijdigheid met VWEU, noot bij HvJ EU 14 maart 2019, zaak C-174/18, Jacob en Lennertz, ECLI:EU:C:2019:205, NLFiscaal 2019/795 (blz. 40-42)
 • Dual Residence of Companies under Tax Treaties, ITAXS International Tax Studies, IBFD, 1-2018, blz 3-84 (samen met Guglielmo Maisto/leading author, Stéphane Austry, John Avery Jones, Philip Baker, Peter Blessing, Robert Danon, Shefali Goradia, Johann Hattingh, Koichi Inoue, Jürgen Lüdicke, Toshio Miyatake, Angelo Nikolakakis, Kees van Raad, Richard Vann en Bertil Wiman)
 • "Vaste inrichting", Thematische wegwijzer, Cursus Belastingrecht, Kluwer online (4 december 2018), blz. 1-9
 • "Exitheffingen na ATAD 1", MBB 2018, nr. 11, blz. 447-459
 • "Nederland en het Multilaterale Instument: een stand van zaken", WFR 2018/206 (7261), blz. 1424-1436 (samen met E.M.L. Kool)
 • "The Status of Mutual Agreement between the Netherlands and Germany on the Allocation of Severance Payments", European Taxation 2018, nr. 11, blz. 526-530 (samen met E.M.L. Kool)
 • "De afschaffing van de dividendbelasting in fiscaal-juridisch perspectief", WFR 2018, nr. 7253, blz. 1133-1142 (samen met P.H. Sleurink)
 • "The Relationship between Tax Treaties and Protective Tax Assessments Issues in Respect of Pensions and Annuities upon Emigration: Pacta sunt servanda and Compartmentalization", European Taxation, 2018, nr. 9, blz. 433-438 (samen met E.M.L. Kool)
 • "Casuïstiek internationaal belastingrecht", Den Haag: Boom juridisch 2018 (samen met P.A. Spijker en T.M. Vergouwen)
 • Nederlandse regeling heffingskorting niet strijd met VWEU, noot bij Conclusie A-G HvJ EU, 11 juli 2018, zaak C-272/17, Zyla, ECLI:EU:C:2018:562, NLFiscaal 2018/1696
 • Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018. Klik hier
 • F.P.G. Pötgens, X (Investment Co) v State Secretary for Finance, International Tax Law Reports 2018, blz. 469-486 (samen met J.F. Avery Jones)
 • Schumacker-rechtspraak; persoonsgebonden aftrek; doorschuifbeschikking, noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, 16/01423 en 16/01424, ECLI:NL:GHARL:2017:11199, NLFiscaal 2018/300, blz. 16-18
 • F.P.G. Potgens, X v State Secretary for Finance (Fictitious Wage 3), International Tax Law Reports 2017, nr. 6, blz. 125-159 (samen met J.F. Avery Jones)
 • "Wetsvoorstellen goedkeuring Multilateraal Instrument: tijd voor bezinning?", Tax Live (Website), 2017. Klik hier
 • Pro-rata-aftrek hypotheek-rente Spaanse eigen woning, noot bij Hof Den Haag 5 december 2017, 17/00505, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582, NLFiscaal 2018/0152, blz. 44-45
 • "Conserverende aanslag bij emigratie van pensioen- en lijfrentegerechtigde (deels) gesauveerd", NTFR Beschouwingen 2017/50, blz. 19-24
 • Conserverende aanslag; goede verdragstrouw; compartimentering, noot bij HR 24 november 2017, 17/00515, ECLI:NL:HR2017:2985, NLFiscaal 2017/2876, blz. 59-60
 • "Mutual agreement en belastingverdrag", NTFR Beschouwingen 2017/46, blz. 20-24
 • "Het regeerakkoord en het vestigingsklimaat", WFR 2017, nr. 7215, blz. 1418-1426
 • Exitheffing voor trust: niet gerechtvaardigde belemmering vrijheid van vestiging, noot bij HvJ EU 14 september 2017, zaak C-646/15 (Panayi Trust), ECLI:EU:C:2017:682, NLFiscaal 2017/2294, blz. 3537
 • "The Report Ways To Tackle Cross-Border Obstacles Facing Individuals Within the EU", EC Tax Review, 2017, nr. 5, blz. 245-256 (samen met T.M. Vergouwen)
 • Tax Treaty Disputes in the Netherlands, in: A Global Analysis of Tax Treaty Disputes, Cambridge Tax Law Series, Cambridge University Press, 2017, blz. 524-575 (samen met K. van Raad en H. Muste)
 • "Supreme Court Issues Third Ruling on Fictitious Wage and Tax Treaties: Decision of the Netherlands Supreme Court of 18 November 2016, BNB 2017/34", European Taxation 2017, nr. 8, blz. 361-366 (samen met T.M. Vergouwen)
 • Verdrag Nederland-België; 183-dagenregeling; fictiefloonregeling, noot bij HR 14 juni 2017, nr. 16/03578, ECLI:NL:HR:2017:1326, NLFiscaal 2017/1773, blz. 67-69
 • Conserverende aanslag deels in strijd met goede verdragstrouw; compartimentering, noot bij HR 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:ML:HR:2017:1324, NLFiscaal 2017/1772, blz. 61-63
 • Conserverende aanslag deels in strijd met goede verdragstrouw, noot bij conclusie A-G 8 juni 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:PHR:2017:417, NLFiscaal 2017/1771, blz. 57-59
 • "The Transfer Pricing Law Review-The Netherlands", Hoofdstuk 11, blz. 110-119 (samen met B.B. de Mik)
 • "Nederland en het MLI: de spanning stijgt?", WFR 2017, nr. 7201, blz. 932-933 (column)
 • Noot bij Concl. A-G 11 mei 2017, 16/03578, ECLI:NL:PHR:2017:374, NLFiscaal 2017/1470, blz. 7-10
 • "Het derde fictiefloonarrest en de goede verdragstrouw", MBB 2017, nr. 6, blz. 227-241 (samen met T.M. Vergouwen)
 • Diverse onderdelen van de Cursus Belastingrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017. Klik hier
 • Chapter 8- Issues Relating to Remuneration of Crews of Ships or Aircraft (Article 15(3) OECD Model), in: Taxation of Shipping and Air Transportation in Domestic Law, EU Law and Tax Treaties (ed. G. Maisto), EC and International Tax Law Series, Volume 15, IBFD, 2017, blz. 149-206 (samen met T.M. Vergouwen)
 • "Lagere insolventie-uitkering grensarbeider; geen strijd met EU-recht", annotatie bij HvJ EU 2 maart 2017, C-496/15 (Eschenbrenner), ECLI:EU:C:2017:152, NLFiscaal 2017/797, blz. 35-37
 • "Het Multilaterale Instrument met zijn vele bilaterale schakeringen", WFR 2017, nr. 7186, blz. 474-488 (samen met D.M. Broekhuijsen)
 • "Fictief loon (3) en belastingverdrag", NTFR-Beschouwingen 2017/14, blz. 13-17
 • "Aftrek hypotheekrente Spaanse eigen woning; antwoord op prejudiciële vragen", annotatie bij HvJ 9 februari 2017, C-283/15 (X), ECLI:EU:C:2017:102, NLFiscaal 2017/432, blz. 31-32
 • "Geen gebruikelijk loon onder Verdrag Nederland-Portugal", annotatie bij HR 18 november 2016, 15/04977, ECLI:NL:HR:2016:2497, NLFiscaal 2016/720 (blz. 45-47)
 • "Fictief loon onder Verdrag Nederland-Portugal, annotatie bij HR 18 november 2016, 15/04982, ECLI:NL:HR:2016:2499, NLFiscaal 2016/721 (blz. 49)
 • "Enkele kanttekeningen bij de door Nederland en Zwitserland gesloten Mutual Agreement inzake FBI's", WFR 2016, nr. 7168, blz. 1447-1454 (samen met W.E.J. Dijkstra en N. Verstreeg)
 • "Behandeling van insolventieuitkeringen aan grensarbeiders", annotatie bij concl. AG HvJ EU, 27 september 2016, C-496/15, ECLI:EU:C:2016:640, NLFiscaal 2016/126 (blz. 47-49)
 • "Independant Professional Diver Residing in the Netherlands Did Not Have a Fixed Base in India", European Taxation 2016, nr. 10. blz. 436-443
 • "Netherlands - Law & Practice 2016", in: Corporate Tax 2016, Global Practice Guides, Chambers and Partners, 2016, blz. 3-12 (samen met P.H. Sleurink en W.E.J. Dijkstra)
 • "Establishment and Substance of Intermediate and Other Holding Companies from an EU Law Perspective", Intertax 2016, nr. 8/9, blz. 608-619 (samen met M.J.E. Straathof)
 • "Netherlands and Switzerland agree on tax treatment vehicles under treaty", MNE Tax (Website), 2016, blz. 1-5 (samen met W. Dijkstra en K. Versteeg)
 • "De fiscale woonplaats van natuurlijke personen: nadere invulling door de Hoge Raad", WFR 2016, nr. 7151, blz. 890-897 (samen met M.C. Corneslisse en Y. Wu)
 • "Recente ontwikkelingen op het terrein van belastingverdragen en grensoverschrijdende arbeid", in: Lezingen JOB Commissie Vaktechniek 2015, Sdu Uitgevers, 2016, blz. 15-22
 • "Eindarrest Sopora: geen systematische en duidelijke overcompensatie", NTFR-Beschouwingen 2016/19, blz. 12-16
 • "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 3, Intertax", 2016, nr. 3, blz. 247-265 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 • "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 2, Intertax", 2016, nr. 2, blz. 163-179 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 • "Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update", MBB 2016, nr. 1, blz. 29-46 (samen met A.J.A. Stevens)
 • "The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 1, Intertax", 2016, nr. 1, blz 40-62 (samen met P. van Os, P-H. Durand, A. Robert, A. Dony, M. Scheifele, G. Wagner, A. Silvestri, L. Lancellotti, F. Romão, A. Castro Caldas, P. Pichel, G. Canalejo Lasarte, D. López Pombo en T. Beare)
 • "Het vermogenswinstartikel en het element "tijd" onder belastingverdragen", WFR 2015/7117, blz. 1238-1248 (samen met R.A. Bosman)
 • Netherlands - Tax Controversy 2016, Getting the Deal Through (samen met I. Mensing en M. Corneslisse). Klik hier
 • "Sopora: over horizontale discriminatie en overcompensatie", NTFR Beschouwingen 2015/15, blz. 15-20
 • Bijdragen in: De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa. Stenografisch Verslag van het Congres over de toekosmt van IP-regimes in Nederland en Europa, gehouden op 2 juli 2014 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 15), Wolters Kluwer, 2015
 • "Vestiging en substance van (tussen)houdstervennootschappen vanuit EU-rechtelijk perspectief", MBB 2015, nr. 2, blz. 50-64 (samen met M.J.E. Straathof)
 • Klik hier voor een volledig overzicht.

 

Prof. mr. F.P.G. Pötgens
18