NederlandsEnglish

prof. mr. H.M. Kappelle

functie hoogleraar
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail h.m.kappelle@vu.nl
telefoon (020) 598 3109
onderwijs

Fiscaal pensioenrecht

cv

Kappelle is sinds 1995 werkzaam bij AEGON Levensverzekerings N.V., eerst als hoofd en sinds 2000 als directeur van AEGON Adfis, Adviesgroep juridische en fiscale zaken.
Op 8 maart 2000 promoveerde hij op een proefschrift getiteld 'Levensverzekering en fiscaal overgangsrecht'.
Hij is voorzitter van de Technische Commissie Fiscaliteit van het Verbond van Verzekeraars. Tevens is hij lid van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen, namens de werkgevers lid van de Dispensatiecommissie Pensioenen CAO voor het verzekeringsbedrijf en lid van de Raad van Advies Master Verzekeringskunde. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken en van Pensioen & Praktijk. Daarnaast is hij vaste medewerker van Fiscaal Weekblad FED en van PensioenJurisprudentie.
Hij is docent aan de postdoctorale Leergang Pensioenrecht van de VU Amsterdam en treedt regelmatig op al spreker op seminars en congressen, waaronder de 1993 International Conference on Insurance Taxation in London, de 26th Annual IBIS Conference in Helsinki in 1996 en 31th Annual IBIS Conference in Edinburgh in 2001.
Sinds 1 september 2004 is hij bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

publicaties
 • SER-varianten Toekomst Pensioenstelsel nopen tot nieuw fiscaal kader, WFR 2016/7154 990-996. Klik hier
 • Netto lijfrente in de tweede pijler; contradictio in terminis!, WFR 2014/7049 650-658. Klik hier
 • K.I.H.R. AM 2014/5. Klik hier
 • Netto pensioen is geen netto lijfrente, VVP-Vakblad voor financieel adviseurs 2014/9 22. Klik hier
 • Discriminatie!, VVP-Vakblad voor financieel adviseurs 2014/3 26. Klik hier
 • Het verzekerde nieuwe pensioencontract en de fiscaliteit, WFR 2013/7027 1480-1485. Klik hier
 • Vrije vestiging voor pensioengerechtigden met pensioen bij Nederlandse vezekeraar?, bijdrage aan Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen, Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), ISBN 9789013106985, Deventer 2012. Klik hier
 • Geëmigreerde pensioengerechtigde kan geen kant uit!, WFR 2012/6941 218-225. Klik hier
 • Deelnemer BPR krijgt te optimistisch beeld, VVP-Vakblad voor financieel adviseurs, 24 januari 2012 30-31. Klik hier
 • Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger, WFR 2011/6895 232-242 (samen met anderen). Klik hier
 • Zijn we wel fit genoeg om langer door te werken? Ouderom komt echt met gebreken. P&P 2010/7 6-10 (samen met prof. dr. D.J.H. Deeg). Klik hier
 • Uitvoeren lijfrente- of pensioenclausule (altijd) nieuwe overeenkomst? P&P 2010/4 10-13. Klik hier
 • Over conserverende aanslagen, belastingverdragen en reparatiewetgeving: de geschiedenis lijkt zich te herhalen! WFR 2010/6843 74-87 (samen met prof. mr. F.P.G. Pötgens). Klik hier
 • AOW naar 67 en dan...., P&P 2009/5 4-5. Klik hier
 • IORP compliance. A question of conformity, European Pensions and Investment News 20 oktober 2008, blz. 20-21. Klik hier
 • De Algemene Pensioeninstelling: oplossing voor alle kwalen?, NPN oktober/november 2008, p. 30-31. Klik hier
 • Pensioen; het terrein bij uitstek waar fiscaal en civiel recht elkaar ontmoeten en soms in de weg zitten, WFR 2008/6760 401-408. Klik hier
 • Art. 32aa Wet LB, de dga en de PW: een niet onderkend probleem, PensioenMagzeine 2008/3, 10. Klik hier
 • Premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid: hoe vrij is vrij? PensioenMagazine 2007/12 10-15. Klik hier
 • De positie van de directeur-grootaandeelhouder en de Pensioenwet WPNR 2007/6704 259-263. Klik hier
 • Reactie op 'Verzet tegen aftopping: voor de eigen parochie' P&P 2008/1-2 27. Klik hier
 • Kabinetsplannen voor aftopping pensioenopbouw; voor de bühne P&P 2007/11 11-13. Klik hier
 • Invoering PW en standpunt DNB zorgen voor meer grensoverschrijdende dienstverlening P&P 2007/7-8 9-11. Klik hier
 • Biedt de Pensioenwet de directeur-grootaandeelhouder een nieuwe buitenlandroute? WFR 2007/6724 657-663. Klik hier
 • Fiscale penisoenjurisprudentie 2004-2006 TPV 2007/1 30-34. Klik hier
 • Zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid P&P 2006/11 24-27. Klik hier
 • Is het Nederlandse pensioenstelsel (inmiddels) Europa-proof? WFR 2006/6664 350-356. Klik hier
 • Fiscale actualiteiten, Serie pensioenactualiteiten Nr. 37, redactie Prof. dr. E. Lutjens, Amsterdam 2006.
 • Dream on baby. Art. 10, vierde lid Wet Lb 1964 als repeteerwekker en een verdergaande stap in de vereconomisering van ons belastingstelsel, WFR 2005/6635, p. 1120-1124. Klik hier
 • Sturen of volgen? Fiscaal instrumentalisme bij pensioenen en lijfrenten, Oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 2005. Klik hier
 • Klik hier voor een volledig overzicht.
Prof. mr. H.M. Kappelle

 

18