NederlandsEnglish

prof. mr. J.W. Bellingwout

functie hoogleraar
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail j.w.bellingwout@vu.nl
telefoon (020) 598 6317
onderwijs

Vennootschapsbelasting

cv Bellingwout is advocaat en belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co. te Amstelveen en hoogleraar Belastingrecht aan de Vrije Universiteit. Als belastingadviseur richt Bellingwout zich op beursgenoteerde internationale onder­ne­min­gen; daarnaast heeft hij als fiscaal adviseur van de Minister van Financiën en Economische Zaken van Aruba de belasting­her­vor­min­gen in 2003 en 2006 op Aruba begeleid, alsmede de besprekingen van Aruba met de OESO en de EU in het kader van harmful tax competition. Daarnaast is hij bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs lid van de Commissie Wetsvoorstellen, de Commissie Internationale Fiscale zaken en de Kerngroep 'Nederland Vestigingsland'. Met ingang van 1 maart 2015 is hij lid van de Commissie vennootschapsrecht. Deze commissie heeft tot taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving op het terrein van hee vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht in het algemeen.
Bellingwout is in 1996 gepromoveerd op het onderwerp 'Zetelverplaatsing van rechtspersonen'. Zijn oratie (2004) had als thema 'Exitheffingen na De Lasteyrie'. Rode draad in de publicaties van Bellingwout vormen de onderwerpen op het snijvlak van belastingrecht en vennootschapsrecht.
publicaties
 • Response to: Proposal for a "Unified Approach" under Pilar One - Public consultation, 11 november 2019. Klik hier (zie ook de website van de OESO)
 • Position paper ten behoeve van de hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer inzake wetsvoorstel 35.241 (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2)). Klik hier
 • 'Global Enterprise Taxation (GET)', in: De toekomst van de vennootschapsbelasting: lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 427-442. Klik hier
 • 'Afschaffing dividendbelasting: dringend gewenst', WFR 2018/162, nr. 7253, p. 1126-1132
 • 'Blueprint for a New Common Corporate Tax Base', European Taxation 2015, 55(1), 3-11. Klik hier
 • Inleiding en bijdragen in: De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa. Stenografisch Verslag van het Congres over de toekosmt van IP-regimes in Nederland en Europa, gehouden op 2 juli 2014 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 15), Deventer: Wolters Kluwer 2015
 • 'Substance en houdstervennootschappen: inleiding', in: Substance en de Nederlandse houdstervennootschap (ZIFO-reeks nr. 12), Deventer: Kluwer 2014, p. 10-12
 • 'Zonder de innovatiebox waren wij allang uit Nederland vertrokken!' (Opinie), NTFR 20014/1642, p. 1-3 (samen met J. Gooijer). Klik hier
 • Corporate Income Tax: Marking the Passage of Time, European Taxation 2014, p. 171-177. Klik hier
 • Reactie consultatie Voorontwerp grensoverschrijdende omzetting kapitaalvennootschappen. Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) (samen met W.J.M.  van Veen en M. Zilinsky). Klik hier
 • 'Van de vennootschapsbelasting, de dingen, die voorbijgaan', met uitzondering van een correctie in voetnoot 39 gepubliceerd in: Strik(t) fiscaal? (Strik-bundel), Deventer: Kluwer 2014, p. 1-17. Klik hier
 • 'Het arrest 'National Grid Indus'', in: Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing. Vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaal recht (ZIFO-reeks nr. 10), Deventer: Kluwer 2013, p. 70-86
 • De overdracht en omzetting van afgewaardeerde vorderingen in de deelnemingssfeer na de onzakelijkeleningjurisprudentie, WFR 2012/6960, p. 876-884 (samen met F. van Horzen). Klik hier
 • Objectvrijstelling voor vaste inrichtingen: Much Ado About Nothing?, WFR 2012/6954, p. 654-668 (samen met F.P.G. Pötgens). Klik hier
 • Cartesio, drie jaar later..., WFR 2012/6935, p. 1728-1739 (samen met M. Koerts). Klik hier
 • DrieCTB - Enige internationale aspecten, WFR 2011/6927, p. 1425-1431. Klik hier
 • Bosal-mania, WFR 2011/6917, p. 1008-1010. Klik hier
 • Lastige keuzes, WFR 2009/6805, p. 369-370. Klik hier
 • Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily Mail, WFR 2009/6800, p. 217-227. Klik hier
 • Arubaanse Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA), Deveter: Kluwer 2008; in samenwerking met prof. mr. W.J.M. van Veen.
 • Horizontaal ideaal, WFR 2008/6789, p. 1309-1311. Klik hier
 • Amurta: A Tribute to (the Late) Advocate General Geelhoed, European Taxation 2008, p. 124-132. Klik hier
 • Coming up: The LLC!, Offshore Investment, november 2007, p. 34-36, samen met W.J.M. van Veen. Klik hier
 • Fiscale aspecten van grensoverschrijdende fusie (en omzetting), WPNR 2007/6721, p. 714-723. Klik hier
 • Invoering Titel 7.13 BW: enkele internationale fiscale aspecten, WFR 2007/6729, p. 833-839. Klik hier
 • Bijdrage aan: ‘Van Brunschot-bundel’, Erkenning van buitenlandse fiscale status, Kluwer-Deventer 2006. Klik hier
 • Bijdrage aan: ‘Schonis-bundel’, Implementatieraadsels: de nieuwe Moeder-dochterrichtlijn, p. 39-55, Kluwer-Deventer 2006.  Klik hier
 • What’s going on in the European Union: the Advocate General’s opinion in Denkavit II, European Taxation 2006, p. 457-461, samen met Séverine Baranger. Klik hier
 • Aruba: a new fiscal framework for 2006, Offshore Investment, februari 2006, p. 35-36. Klik hier
 • Arubaans NFR 2006: AVV en check-the-box, WFR 2006/6653, p. 5-15. Klik hier
 • Een win-win alternatief voor verliescompensatie, WFR 2005/6647, p. 1518-1526.
 • Een nieuw concept voor groepsrente (defiscaliseren van groepsrente), bijdrage van 7 juli 2004 op het forum van de website van het Ministerie van Financiën, in samenwerking met mr. M.L.B. van der Lande. Klik hier
 • Klik hier voor een volledig overzicht.
Prof. mr. J.W. Bellingwout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor een video-interview met prof. Bellingwout over 'Nederland Vestigingsland'.

18