NederlandsEnglish

prof. mr. S.B. Cornielje

functie hoogleraar
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail s.b.cornielje@vu.nl
telefoon (020) 598 5870
onderwijs

Indirecte belastingen en indirecte handel

cv Cornielje studeerde in 2007 af aan de Universiteit Maastricht in het Nederlands recht (afstudeerrichting staats- en bestuursrecht). In 2016 promoveerde hij als buitenpromovendus aan Tilburg University op het proefschrift getiteld 'Fusies en overnames in de Europese btw', dat ook verscheen als handelseditie in de reeks Fiscale Monografieën (nr. 146). Cornielje is sinds 2007 werkzaam voor PwC Belastingadviseurs NV in Amsterdam, waar hij zich toelegt op de advisering van internationale klanten, met een focus op fusies, overnames en andere transformatieprojecten. Daarnaast is hij bij PwC medeverantwoordelijk voor vaktechniek in de business unit indirect tax. Cornielje publiceert geregeld in nationale en internationale wetenschappelijke bladen en is daarnaast auteur en redacteur voor de Cursus Belastingrecht delen Omzetbelasting en Europees Belastingrecht alsmede co-auteur van het handboek Fundamentals of EU VAT Law. In 2018 won Cornielje de Stevensprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan een jonge auteur die fiscale materie toegankelijk maakt. Tussen 2015 en 2020 was Cornielje universitair docent aan de universiteit van Tilburg. Per 1 oktober 2020 is hij voor een periode van vier jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Indirecte belastingen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
publicaties
 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, Een breuk forceren: het vaststellen en toepassen van de pre-pro rata in de btw, TFO 2020/166.1
 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, Een gecompliceerde breuk: pro rata aftrek van voorbelasting na het Morgan Stanley-arrest, TFO 2020/166.2
 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, Breuklijnen in de btw: samenloop van pro rata en pre-pro rata, TFO 2020/166.3
 • S.B. Cornielje, Het identificeren van directe kosten in de btw, WFR 2019/54
 • Simon Cornielje, The Scope of The Transfer of a Totality of Assets in EU VAT, EC Tax Review 2019-5, 246 – 252
 • S.B. Cornielje, Een veelbetekenend zwijgen, NTFR-B 2019-21
 • S.B. Cornielje, Column: Een oude mug en een krakkemikkig kanon, WFR 2019/139
 • S.B. Cornielje en H.W.M. van Kesteren, Blindelings vertrouwen: rechtszekerheid en de doorwerking van het Unierecht, WFR 2019/208
 • S.B. Cornielje, De stap-voor-staprechtspraak van het Hof van Justitie, WFR 2018/127
 • S.B. Cornielje, Een goedkope vlucht naar een mooie bestemming; Ryanair, NTFR-B 2018/11.39
 • S.B. Cornielje, Overgang van de onderneming in de omzetbelasting, TFO 2017/151
 • S.B. Cornielje, Houdstervennootschappen en het recht op aftrek van voorbelasting in de btw, TFO 2017/149.1
 • Ine Lejeune, Joost Vermeer en Simon Cornielje, VAT and Cost Sharing in the EU, in: Robert F. van Brederode, Richard Krever (eds.), VAT and Financial Services, Comparative Law and Economic Perspectives, Springer Nature, Singapore, 2017
 • S.B. Cornielje, Fusies en overnames in de Europese btw (diss.), Kluwer, Deventer, 2016 (ook verschenen in de reeks Fiscale Monografieën (nr. 146))
 • S.B. Cornielje en A.J. van Doesum, ‘De paradoxale btw-gevolgen van een juridische fusie of splitsing’, in: Van Der Geld-bundel, Deventer: Kluwer 2016
 • S. Cornielje en I. Bondarev, Scanning the scope of Skandia, International VAT Monitor 2015, Vol. 26, no. 1
 • H.W.M. van Kesteren en S.B. Cornielje, Evenredige aftrek in de btw: voorstel voor uitbreiding van de Nederlandse regeling, WFR 2015/1077
 • S.B. Cornielje, De toepassing van art 37d Wet OB bij de verkoop van een (minderheids-)deelneming, WFR 2012/403
 • G.J. van Norden en S.B. Cornielje, What’s all the fuss about Danfoss? Btwbrief 2012/1
 • S.S. Heydari en S.B. Cornielje, The Brittle Reincarnation of VAT Saving Schemes, Derivatives & Financial Instruments, March/April 2011
 • Klik hier voor een volledig overzicht
Prof. mr. dr. S.B. Cornielje
18