NederlandsEnglish

mr. L.J.A. Pieterse

functie docent/onderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail l.j.a.pieterse@vu.nl
telefoon (020) 598 3112
onderwijs

- Methoden van belastingwetenschap en grondslagen belastingrecht
- Scriptiebegeleiding

cv

L.J.A. (Rens) Pieterse studeerde, in de jaren negentig van de vorige eeuw, onder meer Nederlands recht en fiscaal recht (beide cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte jaren­lang in de fiscale praktijk van Deloitte en is thans, na zijn Haagse jaren bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (2003-2010), verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en (sinds 2015) de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij actief als redacteur van een fiscale encyclopedie en een handboek over formeel belastingrecht, vaste medewerker van ver­schil­len­de fiscale vakbladen, examinator bij Nyenrode Business Universiteit en lid van het bestuur van de stichting die de prof. dr. D. Brüll-prijs in het leven heeft geroepen. Zijn belangstelling gaat onder meer uit naar fiscale historiografie en methodologie. Voor studenten schreef hij Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, een uitgave die in 2018 een derde druk beleefde (klik hier). In datzelfde jaar ontving hij voor zijn oeuvre de prestigieuze Jaap van den Berge-Literatuurprijs (klik hier). Op 2 juli 2019 promoveerde hij cum laude op het proefschrift getiteld Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken, dat hij aan de Vrije Universiteit verdedigde (klik hier).

publicaties
 • L.J.A. Pieterse, Tragiek en triomf. Over W.J. de Langen (1892-1959), een vrijmoedige zoeker, Den Haag: Boom juridisch 2020
 • L.J.A. Pieterse, 'Kroniek van het belastingrecht', NJB 2020/2401, afl. 35, p. 2708-2720. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Op zoek naar een interpretatietheorie' (Opinie), NTFR 2020/2632, p. 1-4
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 156, 2020, p. 9212-9215
 • E. Poelmann e.a. (red.), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2020/2021, Den Haag: Boom juridisch 2020
 • L.J.A. Pieterse, 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, vijfde druk, Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 255-281
 • E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, vijfde druk, Den Haag: Boom juridisch 2020
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: T.C. Gerverdinck, Eigendomsgrondrecht en belastingen, Deventer: Wolters Kluwer 2020), WFR 2020/132, p. 893-898
 • L.J.A. Pieterse, 'Studies over verwijzingsinstructies', NTFR-B 2020/22, p. 20-24
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 155, 2020, p. 9135-9137
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: J.A.R. van Eijsden en H.M. Koster (red.), Voor het recht van de schatkist. Een halve eeuw belastinginning in Nederland. Opstellen aangeboden aan Arie van Eijsden, Deventer: Wolters Kluwer 2020), WFR 2020/77, p. 510-514
 • L.J.A. Pieterse, 'D. Brüll als bron van inspiratie', TFB 2020/12, p. 22-25. Klik hier
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 154, 2020, p. 9071-9073
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse (red.), Wetgeving belastingrecht 2020. Selectie van belangrijkste belastingwetten, Den Haag: Boom juridisch 2020
 • L.J.A. Pieterse, Taal en compositie. Oog in oog met J. van Soest (1929-2006) als annotator, Den Haag: Boom juridisch 2020. Klik hier voor aanvullende informatie en hier voor een bespreking van het boek
 • L.J.A. Pieterse, 'Voorwoord', in: A.F. Gunn, Anders: Gunn. Selectie uit vijf jaar fiscaal activisme, Amsterdam: NL Fiscaal 2020, p. 5-6
 • Klik hier voor eerdere publicaties
Mr. L.J.A. Pieterse
18