NederlandsEnglish

mr. W.W. Geursen

functie promovendus
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail

w.w.geursen@vu.nl

cv

Wessel Geursen studeerde fiscaal recht aan Universiteit Leiden en behaalde een Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) in EU-recht aan de Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Hij liep stage bij de staatssteunafdeling van de Juridische Dienst van de Europese Commissie in Brussel. Daarna was Wessel Geursen werkzaam als belastingadviseur te Parijs en Amsterdam, waarbij hij zich voornamelijke bezighield met advisering en procedures aangaande nationale belastingmaatregelen die het vrij verkeer belemmerden of als staatssteun aangemerkt dienden te worden. Vervolgens is hij werkzaam geweest als advocaat in het EU-recht in de breedste zin des woord en in het mededingingsrecht in het bijzonder bij De Brauw Blackstone en Westbroek te Den Haag en was hij als docent verbonden aan het Europa Instituut van Universiteit Leiden.
Sinds 1 oktober 2008 is hij aan de Vrije Universiteit verbonden als promovendus. Naast zijn onderwijsactiviteiten op het gebied van EU-recht, doet hij onderzoek naar de territoriale werking van EU-recht, en meer in het bijzonder naar de toepasselijkheid van de vrij- verkeersbepalingen en het secundaire EU-recht in de Landen en gebieden Overzee (zoals de Franse overzeese gebiedsdelen en de voormalige Nederlandse Antillen), Gibraltar, de Kanaaleilanden, de "microstaten" als Monaco, de EVA-landen (Liechtenstein, Noorwergen en IJsland) en Zwitserland.

publicaties
 • W.W. Geursen, "EU-rechtelijke aspecten van de fiscale BES-wetgeving", Maanblad Belastingbeschouwingen MBB 2011(7/8), p. 300-312. Klik hier
 • W.W. Geursen, "The Free Movement of Capital with the OCT", in: Dimitry Kochenov (ed.), EU Law of the Overseas: Outermost Regions, Associated Overseas; Countries and Territories, Territories Sui Generis, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 245-269
 • G.F. Boulogne, W.W. Geursen, "Gaz de France: Dividends to Companies Not Listed in the Parent-Subsidiary Directive Are Not Exempt", European Taxation, No. 4/2010, p. 129-140. Klik hier
 • W.W. Geursen, "Harmonization in a Globalizing Market Place", in: Bulterman, Hancher, McDonnell and Sevenster (eds), Views of European Law from the Mountain - Liber Amicorum Piet Jan Slot, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2009, pp. 19-26. Klik hier
 • W.W. Geursen, "De aftrekbaarheid van kartelboetes - een tussenstand: Commissieboetes wel, NMa-boetes niet",  Maandblad belastingbeschouwingen MBB, nr. 4, april 2009, p. 143-155. Klik hier
 • Frank P.G. Pötgens, Wessel W. Geursen, "Derouin: Tax Treaties and Regulation No. 1408/71 - Double or Nothing?", European Taxation, March 2009, p. 136-149. Klik hier
 • N.M.L. Dhondt, W.W. Geursen, "Over gedeelde bevoegdheden en hiërarchie in interpretatiemethoden", Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 10, oktober 2008, p. 276. Klik hier
 • W.W. Geursen, "Staatssteun en gebiedsontwikkeling na de Vliegveld Eelde-uitspraak", Juridisch up to date 2008/12, p. 19
 • W.W. Geursen, "Wijziging van de Mededingingswet door de Evaluatiewet", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 7, augustus 2007, p. 131
 • W.W. Geursen, "Het arrest Dangeville: EHRM oordeelt over schending van gemeenschapsrecht",  Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 11/12, december 2002, p. 294.
 • Klik hier voor een volledig overzicht.
Mr. W.W. Geursen
18