NederlandsEnglish

Instroomeisen

VU-studenten

  • Rechtsgeleerdheid
    Een student met een afgeronde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt toegelaten tot de master Fiscaal recht, mits binnen het aan dit diploma ten grondslag liggende curriculum ten minste 9 studiepunten zijn besteed aan bedrijfseconomie en 6 studiepunten aan (inleiding in het) belastingrecht.
  • Economie
    Een student met een afgeronde bacheloropleiding Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt toegelaten tot de master Fiscaal recht, mits binnen het aan dit diploma ten grondslag liggende curriculum ten minste 9 studiepunten zijn besteed aan het Nederlands privaatrecht en 6 studiepunten aan (inleiding in het) belastingrecht.

Studenten komend van een andere universiteit

Voor studenten die instromen met een bachelor Rechtsgeleerdheid, een bachelor Economie of een bachelor Fiscaal recht van andere universiteiten dan de VU te Amsterdam beoordeelt de toelatingscommissie per student over de toelating, waarbij de eis kan worden gesteld dat nog één of meer aanvullende vakken moeten worden gedaan. In ieder geval moet altijd op wetenschappelijk niveau 9 studiepunten zijn behaald aan bedrijfseconomie en 9 studenten aan Nederlands privaatrecht.

HBO-studenten

Studenten met een HBO-rechtendiploma kunnen na het volgen van een zogenoemde schakelprogramma instromen in de master Fiscaal recht. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast wordt tot de master Fiscaal recht toegelaten degene die aantoonbaar beschikt over voldoende elementaire kennis van het belastingrecht op basisniveau (een inleidend vak belastingrecht en/of relevante werkervaring) én in het bezit is van een bedrijfseconomische HBO-bachelorgraad en die een schakelprogramma heeft afgerond dat aantoonbaar toegang geeft tot de master Accountancy dan wel de master Fiscaal recht van een Nederlandse universiteit, waarbij in ieder geval op wetenschappelijk niveau 9 studiepunten zijn behaald aan bedrijfseconomie en 9 studenten aan Nederands privaatrecht.

Aan bovenstaande weergave van de instroomeisen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte instroomeisen wordt verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Fiscaal recht.

Harde knip en deadline aanmelden

Instromen in de master Fiscaal recht is alleen mogelijk indien de vooropleiding volledig is afgerond. Bachelorstudenten die willen beginnen op 1 september, dienen dus op 31 augustus hun bacheloropleiding volledig te hebben afgerond. Het is ook mogelijk in te stromen per 1 februari. In dat geval dient de aanmelding voor de master Fiscaal recht uiterlijk op 1 januari te geschieden.
Klik hier voor meer informatie over de toelating en inschrijving.

18