NederlandsEnglish

Tax & Technology I

code  R_
studielast  6 studiepunten 
coördinator  prof. dr. A.H. Bomer
periode  1
doel  Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de technologische aspecten die aan de orde zijn bij compliance-vraagstukken op het terrein van belastingen. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn literatuur en juridische bronnen op het terrein van technologie en belastingen diepgaande te analyseren en te interpreteren en daarover kritische vragen te stelen. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van de relevante technologieën toe te passen in complexe fiscale casussen en creatieve oplossingen aan te dragen.
inhoud 

Wereldwijd is de tendens dat fiscale autoriteiten technologie inzetten om compliance te vergroten. Dan kan gedacht worden aan het verzamelen en beheren van fiscale (big) data om een juiste belastingafdracht te bewerkstelligen en fraude op te sporen. Tevens vindt er een digitalisering plaats van het berichtenverkeer tussen belastingdiensten en belastingplichtigen. Ook het bedrijfsleven gebruikt technologie om fiscale processen te optimaliseren en te voldoen aan rapportageverplichtingen. Dit vak besteedt aandacht aan de fiscale aspecten die hierbij een rol spelen. De praktijk gaat steeds meer verwachten dat afgestudeerde fiscalisten hiermee vertrouwd zjin.

werkwijze  Hoor- en werkcolleges.
literatuur 

Nog niet bekend.

toetsing  Schriftelijke opdrachten en referaat.

 

18